Vídeo Xarxes Incendi
Videovigilància per a seguretat i control de processos, Monitorització remota amb serveis al núvol Xarxes de cablejat estructurat, ràdio (wifi, wimax) i fibra òptica per infraestructures industrials i comercials Detecció i extinció d’incendis en entorns comercials i industrials. Centrals de detecció, extintors i sistemes d’aigua nebulitzada i gas.
Audiovisuals Telefonia IP Radiocomunicacions
Solucions audiovisuals per a l’ensenyament i l’empresa, videoprojecció, pantalles interactives, megafonía i sistemes de control audiovisual Centraletes de telefonia IP, integració amb altres sistemes. Solucions de radiocomunicacions per a seguretat pública i privada, indústria i comerç. Estudis de cobertura i millora de cobertura en llocs confinats. Lloguer i venda d’equips.
Reserva de Sales Gestió de Flotes Municipis
Solucions avançades de gestió de reunions, reserva de sales i assignació de recursos per a la vostra reunió. Manteniment i gestió de sistemes de telecomunicacions i localització en vehicles d’emergència, comercials i industrials. Solucions específiques per a municipis, telecomunicacions, ràdio DMR i sistemes de control de trànsit i semàfor vermell
Indústria Alarmes Control d’Accés i presència
Telecomunicacions de grau industrial i ATEX per a entorns de treball extrems. Integració a sistemes de control de processos Sistemes professionals d’alarma per a comerç i indústria, videovigilància, control perimetral i radar. Ofert per l’empresa del grup CIM KOSMOS INTEGRAL SERVICES, S.L amb número d’homologació a DGP 3469 Sistemes de control d’accés per a empreses i indústria. Torns d’accés, barreres i plataforma de gestió.