Enginyeria Auditoria Manteniment
Disseny de projectes audiovisuals, de seguretat, incendi i de telecomunicacions Auditoria de sistemes audiovisuals, de seguretat, incendi i telecomunicacions existents, ampliacions, plans de migració a noves tecnologies digitals Manteniment integral de sistemes de seguretat, incendi, audiovisuals i de telecomunicacions
Instal·lacions Estudis de cobertura Certificacions
Instal·lació i desintal·lació de sistemes audiovisuals, de seguretat, indendi i telecomunicacions. Estudis per a millora de cobertura de telefonia mòbil, dades, wifi, wimax i radiocomunicacions Tetra i DMR Certificació de xarxes de cablatge estructurat, ràdio i fibra òptica. Legalització de sistemes de radiocomunicacions.
Plans d’autoprotecció Plans d’emergència Formació
Disseny dels plans d’autoprotecció d’empreses, indústria i institucions Disseny i adaptació de Plans d’emergència, evacuació i de contingència Formació de personal en plans d’autoprotecció, extinció d’incendi i riscos laborals.

Serveis de Seguretat Privada oferts per CIM KOSMOS INTEGRAL SERVICES, S.L amb número d’inscripció a la DGP 3469

Central Receptora d’Alarmes, els serveis es presten a través de GRUPO ON SEGURIDAD, S.L., amb número d’inscripció a la D.G.P. 3844